2017-01-13-modranka-ochutnavka-vin - Juraj Berta - SANTAL